Budování a otevření naučné stezky Vladař

Cílem projektu bylo postupné rozšíření započaté naučné stezky Vladař vedoucí z osady Vladořice do osady Záhořice

V roce 2008 byla započata výstavba naučné stezky instalací 2 ks informačních panelů pojednávajících o VKP Louky pod Vladařem a Pozemkovém spolku Vladař, který formou nájemního vztahu pečuje o toto významné naleziště Orchis morio v Karlovarském kraji. Tyto infopanely byly pořízeny za podpory Ministerstva životního prostředí prostřednictvím programu „Místo pro přírodu". Cílem projektu v roce 2009 byla instalace dalších 7 ks dřevěných infopanelů s polaminovanou PVC deskou na téma přírodní rezervace Vladař, o soustavě NATURA 2000, o orcheologických nálezech, o husitství a dalších zajímavostech v okolí. Grafické zpracování odpovídá již vytvořeným infopanelům.

Infopanely byly v průběhu měsíce září instalovány u příjezdové komunikace vedoucí do osady Záhořice a dále na vrcholu Vladaře. Samotný vrch vladaře je poměrně navštěvované místo a to především z důvodu historického významu tohoto místa, ale též omezeným výhledem do okolí. V současné době existuje na vrcholu pouze jedna informační tabule, která se však věnuje pouze archeologickými výzkumy. Aktuálně objevená data zde však již chybí.

Téma a umístění infopanelů :

1) Vladařské louky2) Pozemkový spolek3) Naučná stezka Vladař4) PR Vladař5) Natura 2000 - lokalita Vladař6) Tajemství minulosti Vladaře7) Archeologické objevy na Vladaři8) Husitsví9) Zajímavá místa v okolí

Slavnostní otevření Naučné stezky Vladař proběhlo v sobotu 17. října 2009 v osadě Vladořice o účasti cca 25 návštěvníků. Malý počet návštěvníků byl způsoben špatným počasím a nízkou teplotou vzduchu. Po pochůzce stezkou čekalo na návštěvníky malé občerstvení.

Celkové náklady akce dosáhly částky 130.000,-

 

 

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař pohled na Nevděk

Naučná stezka Vladař
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Vyrobeno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců přírody, finančně podpořeného v grantovém řízení MŽP. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.